Публикации

Показват се публикации от ноември, 2022

Стигнахме твърде далеч @kadikom Всичко е в баланса #onelove ЗОНА ЗА ФЕНОВЕ

Изображение
Прости решения и безупречно обслужване #onelove @kadikom счетоводна услуга за малки и средни предприятия (фирми) + счетоводен анализ + business intelligence for all - годишно счетоводно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация за корпоративни данъци, статистически отчет за НСИ. Изготвяме счетоводна политика и индивидуален сметкоплан. Обработваме първични счетоводни документи. Осчетоводяваме стопански операции. Начисляваме амортизации. Съставяме амортизационен план за дълготрайни активи. Изготвяме Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност. Подаваме VIES и ИНТРАСТАТ декларации. Обработваме отчети от касови апарати и извлечения от банкови сметки Документи за командировки. Интернет банкиране. Ние говорим човешки. Разбираемо и професионално. Ние сме резки, малко цинични, авангардни и модерни. Професионалното ни отношение към КЛИЕНТА е същото. За нас важни са хората. Предлагаме безупречно обслужване н

Черно ретро и класика @kadikom pro bono

Изображение
Ретро и класика в жанра. Ние няма да ти предложим услуга "buyer persona" SEO copywriting. Нито услуга "intuitu personae" автоматизация на бизнес процеси. СТИГА ГЛУПОСТИ PRO BONO дигитална трансформация. Предлагаме ти най-доброто от най-доброто. Счетоводни, ТРЗ, правни & b2b услуги. Лесни решения и безупречно обслужване. Просто е. НЕЩО СЕ ОБЪРКА? Опитай пак. Не чакай петък вечер. Само в шортите на YouTube @kadikom и на ПРОМО ОФЕРТИ 2022

КОМПАНИЯТА @kadikom ей така, па така. Качеството никога не излиза от модa

Изображение