Стигнахме твърде далеч @kadikom Всичко е в баланса #onelove ЗОНА ЗА ФЕНОВЕ


Прости решения и безупречно обслужване #onelove @kadikom счетоводна услуга за малки и средни предприятия (фирми) + счетоводен анализ + business intelligence for all - годишно счетоводно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация за корпоративни данъци, статистически отчет за НСИ.
Изготвяме счетоводна политика и индивидуален сметкоплан. Обработваме първични счетоводни документи. Осчетоводяваме стопански операции. Начисляваме амортизации. Съставяме амортизационен план за дълготрайни активи. Изготвяме Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност. Подаваме VIES и ИНТРАСТАТ декларации.
Обработваме отчети от касови апарати и извлечения от банкови сметки
Документи за командировки.
Интернет банкиране.

Ние говорим човешки. Разбираемо и професионално. Ние сме резки, малко цинични, авангардни и модерни. Професионалното ни отношение към КЛИЕНТА е същото. За нас важни са хората. Предлагаме безупречно обслужване на разумна цена.

Екипът ни за поддръжка е тук, за да помогне.

Качете се на борда.

Желаем ви незабравимо потребителско изживяване.

Очакваме ви

Популярни публикации от този блог

ДЕЛОТО - BPO & IT проверка на личния състав.

КЛАСИЧЕСКИТЕ ХИТОВЕ