@kadikom свободата на словото има значение #onelove #freespeech


Как може истината да се раздели на две? Тя цялата истина е една. Истината е проста. Не я фалшифицирайте.

Кой ще ти направи годишното счетоводно приключване на фирмата, а? Ами данъчните декларации и статистическия отчет? Кой ще ти обясни разбираемо за тези сложнотии? Осигуровките пусна ли си? Трудовия договор на работника изряден ли е? Да няма после хъкъта-мъката с Инспекцията по труда?
Юриста пита ли дали може? Да не плащаш после глоби като поп?

А сайта оптимизира ли? Имаш ли въобще сайт? Какво като си с малка фирма? Не се излагай - 21 век сме. Сайт ти трябва. А плащанията за електронния магазин? Наясно ли си, че при наложен платеж за продажба ти трябва касов апарат? За пощенски паричен превод чувал си си? Банкова сметка имаш ли? А pay там каквото беше? Дебитна и кредитна карта приема ли сайта ти? А фактура? Регистрира ли се в НАП? Как така не си? Какъв ексел бе човек? Склада ти как е? Ревизия прави ли? А ДДС регистрация, а правилници за трудовия ред, заповеди, отпуски, болнични.

НЕ Е ПРОСТО. НЕ Е СМЕШНО.

Ние от КАДИКОМ правим това, вместо теб. Е, срещу разумно заплащане, разбира се. Ти без пари ли даваш стоката? Естествено, че издаваме фактура, да не сме някакви мизерници от сивата икономика.
Още ли чакаш покана?

@kadikom счетоводни, правни и b2b услуги

КЛЮЧОВИ УСЛОВИЯ, 

които надхвърлят предлаганите от основните потребителски агенти. Човешки език, който се говори, пише или подписва (чрез визуални или тактилни средства) за общуване с хората.

Някои често срещани примери: Homo sapiens, Alpha Centauri и Habeas Corpus.
PRO BONO правни услуги; Информационни услуги, свързани с потребителски права; Информационни услуги, свързани с производствени стандарти; Информационни услуги, свързани със стандарти за търговия; Информационни, съветнически и консултантски услуги, свързани с правни въпроси; Консултации относно интелектуална собственост; Консултации във връзка със спазването на изискванията за защита на данните; Консултации, свързани с регистрация на имена на домейни; Медиация; Услуги за правна помощ; Услуги по регистрация на фирми; Правни проучвания; Консултации по нормативна уредба по безопасност на труда.

Ние говорим човешки 

(en human language), така че идиомите (en idiom) да имат смисъл. Разработваме нашите продукти и услуги по БДС и в съответствие с РЪКОВОДСТВАТА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕТО (WCAG). Критерий за успех - Ниво AAA - Налице е механизъм за идентифициране на специфичните дефиниции на думите или изразите, използвани по необичаен или ограничен начин, включително идиоми и жаргон. За нас няма "необичайни думи", ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ГОСПОДАРИТЕ НА СЛОВОТО. Екипът за поддръжка е тук, за да ви помогне да не духате супата.


обосновка

 @kadikom EUTM 018608835
счетоводна, юридическа и b2b компания


@kadikom счетоводни и правни услуги на разумни цени


Популярни публикации от този блог

ДЕЛОТО - BPO & IT проверка на личния състав.

КЛАСИЧЕСКИТЕ ХИТОВЕ